Thursday, December 2, 2010

PENGLIBATAN BAHAGIAN UGAMA PADA AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

Murid dipilih dan dilatih untuk melukis, murid tersebut akan dijadikan pelapis untuk pertandingan wakil sekolah tahun 2011.

Persediaan ini senantiasa dijalankan atas sokongan daripada Guru Besar dan Guru - guru sekolah. Ibu Bapa juga memaikan peranan yang penting diriumah setelah murid ini dipilih dan dierikan latihan secara intensif.

Pada kebiasaannya, murid yang berpotensi tidak dicuai-cuaikan apabila mereka hendak menceburi bidang yang mereka inginkan. Guru - guru di Sekolah Rendah Haji Tarif apa jua aktiviti secara menyeluruh sepenuhnya, dengan syarat Ibu Bapa mereka pun dimestikan turut serta dalam program yang disediakan oleh sekolah.

Pantauan dilaksanana mengikut jadual yang disediakan daripada pentadbir sekolah kepada guru - guru bagi memastikan paiwaian murid ini ditahap cemerlang atau sangat baik dari segi idea lukisan, cara mewarna dan kekemasan dalam lukisan mereka.


Pihak Sekolah juga akan memberikan hadiah kepada murid yang turut serta sebagai wakil jika murid tersebut menang ke peringkat seterusnya,


Turut memberikan latihan secara berterusan ialah Cikgu Pengiran Haji Kadar bin Pengiran Haji Tengah dan guru lukisan yang lain.

No comments: