Monday, July 2, 2012

menandatangani rekod kemajuan

Sekolah Rendah Haji Tarif, Brunei I, Kampong Tamoi Tengah mengenai Penilaian Kendalian Sekolah (SBA) bagi Tahun 1 hingga 5.
 Guru Besar; Dayang Hamiltun binti Haji Abdul Samad sedang mendengar  penerangan salah seorang guru kepada bapa murid tahun 2
seorang bapa mendengar  penerangan dan penjelasan dari guru kelas tentang kemajuan yang dicapai oleh anaknya